آیین‌نامه تشکیل کانون علمی- فرهنگی ایثار دانشجویان شاهد و ایثارگر در دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش‌عالی

مرجع تایید کننده: شورای طرح و برنامه شاهد

دانلود فایل