سوابق تحصیلی و شغلی

تعداد بازدید:۹۳۹۶


باسمه تعالی
98/06/31

رزومه دکتر حمید رضا علومی معاون حقوقی و امور مجلس وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
دانشیار دانشگاه علامه طباطبایی
تحصیلات دانشگاهی: دکتری حقوق خصوصی
مشاهده و دانلود کامل سوابق تحصیلی و شغلی دکتر حمید رضا علومی 


رزومه دکتر حسین آقابابایی مدیر دفتر حقوقی وزارت علوم تحقیقات و فناوری
عضو هیات علمی دانشگاه گیلان
مشاهده و دانلود کامل سوابق تحصیلی و شغلی دکتر حسین آقابابایی

رزومه دکتر حسن وکیلیان مدیر اداره کل لوایح، تدوین و تنقیح قوانین و مقررات وزارت علوم تحقیقات و فناوری
عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی
 


رزومه دکتر محمدرضا جعفری سرپرست دفتر امور مجلس وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
عضو هیأت علمی دانشگاه اراک

مشاهده و دانلود کامل سوابق تحصیلی و شغلی دکتر جعفری