سوابق تحصیلی و شغلی

تعداد بازدید:۱۰۶۷۵


باسمه تعالی
1400/07/17

رزومه مرتضی فرخی معاون حقوقی و امور مجلس وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
تحصیلات دانشگاهی: دکتری علوم سیاسی
مشاهده و دانلود کامل سوابق تحصیلی و شغلی دکتر مرتضی فرخی


رزومه دکتر علی قسمتی تبریزی سرپرست دفتر حقوقی وزارت علوم تحقیقات و فناوری
عضو هیات علمی دانشگاه سمنان
مشاهده و دانلود کامل سوابق تحصیلی و شغلی دکتر علی قسمتی تبریزی

رزومه دکتر حسن وکیلیان مدیر اداره کل لوایح، تدوین و تنقیح قوانین و مقررات وزارت علوم تحقیقات و فناوری
عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی

مشاهده و دانلود کامل سوابق تحصیلی و شغلی دکتر جسن وکیلیان


رزومه دکتر جاسب نیکفر سرپرست دفتر امور مجلس وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
تحصیلات دانشگاهی: دکتری علوم سیاسی

مشاهده و دانلود کامل سوابق تحصیلی و شغلی دکتر جاسب نیکفر