شرح وظایف

تعداد بازدید:۲۱۰۵۸

شرح وظایف معاونت حقوقی و امور مجلس

1. برنامه ریزی و هماهنگی جهت کلیه امور حقوقی و مجلس وزارت و نظارت بر حسن اجرای آن‌ها.
2. نمایندگی قضایی وزارتخانه جهت اقامه دعوی و تعقیب و دفاع از دعاوی کیفری و حقوقی، اداری و ثبتی و سایر دعاوی مطروحه درمراجع قضایی و حقوقی.
3. نظارت مداوم بر جریان رسیدگی‌های قضایی و حقوقی بین‌المللی مربوط و طرح و اقامه دعاوی بین‌المللی در صورت لزوم و تعقیب و دفاع از دعاوی مزبور درمراجع صلاحیت دار بین المللی.
4. تقاضای صدوراجراییه نسبت به مفاد اسناد لازم الاجرا یا در حکم آن و تعقیب عملیات اجرایی تا وصول مطالبات وزارتخانه و مؤسسات وابسته، تحصیل، تحول و تملک اراضی و ساختمان‌های مورد نیاز و رفع کلیه مشکلات حقوقی املاک وزارتخانه و موسسات وابسته با همکاری دستگاه‌ها و واحدهای ذی‌ربط.
5. بررسی و اظهار نظر حقوقی در مورد پیش‌نویس کلیه قراردادهای داخلی و بین المللی مربوط و اسناد و مدارک تعهد آور منضم به آن با در نظر گرفتن منابع وزارتخانه و مؤسسات وابسته و کلیه جوانب حقوقی.
6. انعقاد قرارداد با اشخاص حقیقی و حقوقی در صورت لزوم به نمایندگی از طرف وزارتخانه.
7. تهیه و تنظیم قراردادهای نمونه (تیپ) و موردی و صدور دستور العمل به منظور ایجاد وحدت رویه درانعقاد قراردادها.
8. رسیدگی و اعلام نظر حقوقی نسبت به ادعاهای طرفین قرارداد و کلیه اختلافات ناشی از تعبیر و تفسیر مفاد قرارداد بر حسب موازین قانونی و موارد ارجاعی از طرف مقام مافوق وزارتخانه و مؤسسات وابسته.
9. انجام مذاکرات اصلاحی با طرف دعوی (قبل از اقامه دعوی) و امضاء صورتجلسات مربوط با رعایت مقررات قانونی و مصالح کلی وزارتخانه و مؤسسات وابسته.
10. انعقاد قرارداد با وکلای دادگستری و مشاورین حقوقی بر حسب نیاز طبق مقررات جهت انجام امور حقوقی و اقامه دعوی پس از تأمین بار مالی.
11. نمایندگی قضایی وزارتخانه جهت تعقیب و دفاع از دعاوی و شکایات اشخاص علیه وزارتخانه و مؤسسات وابسته در دیوان عدالت اداری و دیوان محاسبات کشور و هیأت‌های تشخیص و حل اختلاف کارگری و سایر مراجع حقوقی و قانونی.

12. مطالعه و بررسی و عندالزوم تجدید نظر در فرم‌های حقوقی و تعهد آور جاری در واحدهای تابعه و مؤسسات وابسته به وزارتخانه.
13. پاسخ به کلیه استعلام‌های حقوقی و قضایی جاری و ارائه خدمات مشورتی و اظهار نظر حقوقی.
14. پاسخگویی به استفتائات حقوقی دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی وابسته به واحدهای تابعه وزارتخانه.
15. بررسی و رسیدگی و اعلام نظر حقوقی نسبت به عریضه‌ها و شکایاتی که از طرف دفتر بازرسی و پاسخگویی به شکایات واصل می‌گردد.
16. گردآوری و طبقه‌بندی کلیه قوانین، ضوابط، مقررات و دستور العمل‌هایی که با موضوع کار وزارتخانه مربوط می‌شودو نیز منابع حقوقی و مأخذ حقوقی و قضایی و بین‌المللی در صورت لزوم.
17. ایجاد هماهنگی و وحدت رویه در امور حقوقی و قضایی در وزارتخانه.
18. مطالعه و بررسی درباره مشکلات اجرایی امور حقوقی جاری وزارتخانه و مؤسسات وابسته و ارائه پیشنهادهای مفید درجهت رفع مشکلات موجود.
19. بررسی و تحقیق در مورد قوانین و مقررات مرتبط با آموزش عالی و تحقیقات به منظور تشخیص اشکالات و نارساییهای موجود و ارائه راه حل مناسب.
20. تهیه پیش نویس لوایح قانونی، تصویب نامه‌ها، آیین‌نامه‌ها، دستور العمل‌ها، اصلاحیه‌ها، اساسنامه‌ها و بخشنامه‌های مورد نیاز با هماهنگی واحدهای ذی‌ربط و کسب نظر از اشخاص ذیصلاح در صورت لزوم.
21.بررسی و اظهار نظر در مورد پیش نویس لوایح قانونی، طرح‌ها، تصویب نامه‌ها، اساسنامه‌ها، آیین‌نامه‌ها و دستور العمل‌هایی که از سوی معاونت‌ها و واحدهای تابعه یا دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی تنظیم و ارائه می‌گردد.
22.ارسال لوایح، اصلاحیه‌ها و پیشنهادات به مراجع ذیصلاح و پیگیری آنها.
23.ابلاغ قوانین و مقررات قانونی به واحدهای ذی‌ربط و تهیه بخشنامه‌های مورد نیاز.
24.بررسی و اظهار نظر در مورد قوانین و مقررات و رفع ابهامات موجود.
25.ارتباط مستمر با مراجع مختلف قانونگذاری (از قبیل مجلس شورای اسلامی، هیأت دولت و سایر مراجع ذیصلاح) و اعزام نماینده یا نمایندگان برای شرکت در جلسات مربوط با هدف جلب همکاری بیشتر آنان.
26.حضور مستمر و فعال در مجلس شورای اسلامی و برقراری ارتباط لازم با نمایندگان مجلس به ویژه نمایندگان کمسیسون تخصصی به منظور به هنگام سازی فعالیت های وزارتخانه در ارتباط با مجلس و نظام تقنینی کشور.
27. رایزنی با نمایندگان مجلس در خصوص چالشهای احتمالی موجود بین مجلس و مجموعه وزارتخانه.
28.به هنگام سازی مدیران ارشد وزارتخانه نسبت به آخرین اخبار و رویدادهای مجلس.
29.ارتباط مستمر با نمایندگان به منظور رفع معضلات و مشکلات احتمالی موجود و ایجاد بستر لازم به منظور حفظ ارتباطات وزیر با مجلس.
30.شرکت بالمباشره ، و یا همراهی با مدیران ارشد تخصصی وزارتخانه در کمیسون تخصصی و سایر کمیسونهای مجلس و حسب مورد شرکت در جلسات علنی مجلس شورای اسلامی.
31.ارتباط لازم و مستمر با  کمیسیون اصول ۸۸ و ۹۰ قانون اساسی ، دیوان محاسبات ، سازمان بازرسی ، دیوان عدالت اداری و سایر سازمانها و نهادهای ذیربط.
32. نظارت و ارزشیابی مستمر فعالیتها، برنامه ها، وظایف و مسئولیتهای واحدها ، تعیین و تشخیص میزان پیشرفت، موانع و مشکلات موجود و ارائه گزارش به مقام محترم وزارت به منظور تقویت ، تجدیدنظر یا توقف طرحها و برنامه های در دست اجرا .
33. هماهنگ سازی فعالیتهای مختلف واحدهای تحت نظر معاونت ، به منظور حفظ انسجام و یکپارچگی اقدامات در معاونت حقوقی و امور مجلس.
34. انجام سایر امور محوله از طرف مقام عالی وزارت.