امور مجلس - آرشیو

بازدید اعضای کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس از مراکز آموزشی استان آذربایجان شرقی

بازدید اعضای کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس از مراکز آموزشی استان آذربایجان شرقی

بازدید اعضای کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس از مراکز آموزشی استان آذربایجان شرقیعضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی از بازدید اعضای این کمیسیون از مارکز آموزشی استان آذربایجان شرقی خبر داد.علی...

ادامه مطلب