امور مجلس - آرشیو

 دیدار نورزی دکتر نصیری قیداری معاون حقوقی امور مجلس با کارکنان دفتر امور مجلس

دیدار نورزی دکتر نصیری قیداری معاون حقوقی امور مجلس با کارکنان دفتر امور مجلس

در این دیدار که در روز  یکشنبه 16 فروردین ماه صورت گرفت دکتر نصیری قیداری با حضور در دفتر امور مجلس با کارکنان این حوزه دیدار و گفتگو داشتند. دکتر نصیری قیداری ضمن  تبریک سال جدید که مزین...

ادامه مطلب