امور مجلس - آرشیو

حضور وزیر پیشنهادی علوم در نشست یکشنبه فراکسیون اصولگرایان رهروان‌ولایت

​سخنگوی فراکسیون اصولگرایان رهروان ولایت مجلس، با اشاره به حضور وزیر پیشنهادی علوم در نشست هفته آینده این فراکسیون، گفت: دانش آشتیانی در این نشست توضیحاتی را درباره سوابق و برنامه‌های خود ارائه می‌کند...

ادامه مطلب

حضور وزیر پیشنهادی علوم در نشست یکشنبه فراکسیون اصولگرایان رهروان‌ولایت

​سخنگوی فراکسیون اصولگرایان رهروان ولایت مجلس، با اشاره به حضور وزیر پیشنهادی علوم در نشست هفته آینده این فراکسیون، گفت: دانش آشتیانی در این نشست توضیحاتی را درباره سوابق و برنامه‌های خود ارائه می‌کند...

ادامه مطلب