حقوقی - آرشیو

تشکیل کمیته حقوق شهروندی در وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

در راستای تحقق مفاد تفاهم نامه منعقد شده بین وزارت دادگستری و وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، کمیته حقوق شهروندی در وزارت علوم، تحقیقات و فناوری تشکیل شد. به نقل از روابط عمومی وزارت دادگستری، پیرو ا...

ادامه مطلب