اخبار - آرشیو

معاون حقوقی و امور مجلس وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، درگذشت والده گرامی سرکار خانم دکتر ناهید تاج الدین را تسلیت گفت.

معاون حقوقی و امور مجلس وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، درگذشت والده گرامی سرکار خانم دکتر ناهید تاج الدین، نماینده مردم شریف اصفهان را تسلیت گفت.

ادامه مطلب

معاون حقوقی و امور مجلس وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، درگذشت والده گرامی جناب آقای محمد باقر سعادت را تسلیت گفت.

معاون حقوقی و امور مجلس وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، درگذشت والده گرامی جناب آقای محمد باقر سعادت، نماینده محترم مردم شریف دشتستان را تسلیت گفت.

ادامه مطلب