اخبار - آرشیو

آئین تودیع و معارفه مدیر کل د فتر لوایح و تدوین و تنقیح قوانین و مقررات

آئین تودیع و معارفه مدیر کل د فتر لوایح و تدوین و تنقیح قوانین و مقررات

دکتر محمد روشن معاون حقوقی و امور مجلس وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، طی حکمی دکتر محمدحسین زارعی را به سمت سرپرست اداره کل لوایح، تدوین و تنقیح قوانین و مقررات منصوب کرد.به گزارش روابط عمومی وزارت ع...

ادامه مطلب
 دکتر روشن از راه اندازی رشته کارشناسی ارشد دیپلماسی علم و فناوری خبر داد

دکتر روشن از راه اندازی رشته کارشناسی ارشد دیپلماسی علم و فناوری خبر داد

دکتر محمد روشن معاون حقوقی و امور مجلس وزارت علوم از راه اندازی رشته کارشناسی ارشد دیپلماسی علم و فناوری خبر داد.به گزارش روابط عمومی وزارت علوم، دکتر روشن در خصوص تشکیل کمیته پسابرجام در حوزه علم و...

ادامه مطلب