آرشیو اخبار

دکتر مجتبی شریعتی نیاسردر گفتگو با شبکه خبر:سطح بندی دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی از ضرورت های برنامه ششم توسعه است. به گفته ایشان این سطح بندی  نهایی شده است و نتایج آن تا پایان مهرماه اعلام می شود.
معاون آموزشی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری گفت: سطح بندی دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی کشور نهایی شده است و نتایج آن تا پایان مهرماه اعلام می شود.

دکتر مجتبی شریعتی نیاسردر گفتگو با شبکه خبر:سطح بندی دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی از ضرورت های برنامه ششم توسعه است. به گفته ایشان این سطح بندی نهایی شده است و نتایج آن تا پایان مهرماه اعلام می شود.

به گزارش اداره کل روابط عمومی وزارت علوم، دکتر مجتبی شریعتی نیاسر روز سه‌شنبه در گفت‌گو با شبکه خبر ضرورت های اجرایی و تاکیدات قانونی برای انجام سطح بندی دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی را مورد تاکید قرار داد و مزایای این طرح را "اطلاع مدیران دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی از جایگاه خود در آموزش عالی کشور"، " ایجاد رقابت سالم میان دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی" و "توجه به نقاط ضعف و قوّت و تلاش موثر مدیران مراکز آموزش عالی برای ارتقای وضعیت موسسه "، را از جمله اهداف این طرح عنوان کرد.

ادامه مطلب