آرشیو اخبار

برنامه کاری مجلس در پاییز

نمایندگان مجلس از 18 مهر ماه تا 21 مهر ماه در حوزه‌های انتخابیه حضور خواهند داشت

نمایندگان از 25 مهر تا 12 آبان به مدت سه هفته جلسه علنی خواهنند داشت و پس از آن از 16 آبان ماه تا 19 آبان ماه به منظور سرکشی به حوزه‌های انتخابیه جلسه ندارد. همچنین از 23 آبان ماه تا 3 آذر ماه به مدت دو هفته جلسه علنی داشته و در این مدت روز دوشنبه 24 آبان به جای روز چهارشنبه 26 آبان ماه جلسه علنی برگزار می‌شود. همچنین از 7 آذر تا 10 این ماه در حوزه‌های انتخابیه نمایندگان حضور داشته و از 14 آذر تا اول دی ماه به مدت سه هفته جلسه علنی دارند.

ادامه مطلب