برگزاری کمیسیون دائمی دانشگاههای صنعتی سهند و هنر اسلامی تبریز

۱۹ اردیبهشت ۱۳۹۴ | ۱۰:۲۷ کد : ۶۲۹۹ اخبار
تعداد بازدید:۳۷۶
روز دوشنبه 14/2/94  با حضور دکتر نصیری قیداری معاون حقوقی و امور مجلس وزارت علوم ، کمیسیون دائمی دانشگاههای صنعتی سهند تبریز و هنر اسلامی تبریز  در محل دفتر معانت برگزار شد . در این جلسه که ...
برگزاری کمیسیون دائمی دانشگاههای صنعتی سهند و هنر اسلامی تبریز
روز دوشنبه 14/2/94  با حضور دکتر نصیری قیداری معاون حقوقی و امور مجلس وزارت علوم ، کمیسیون دائمی دانشگاههای صنعتی سهند تبریز و هنر اسلامی تبریز  در محل دفتر معانت برگزار شد .
در این جلسه که به ریاست دکتر نصیری قیداری برقرار شد روسای دانشگاههای فوق الذکر و اعضا نیز شرکت داشتند که به بررسی مسائل و دستور جلسه پرداختند.