بازدید کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس از مراکز آموزش عالی استان خراسان رضوی

۰۷ شهریور ۱۳۹۴ | ۱۶:۱۳ کد : ۵۲۱۱ اخبار
تعداد بازدید:۴۲۶
در این بازدید که با هماهنگی معاونت حقوقی امور مجلس وزارت علوم با مراکز آموزش عالی استان خراسان رضوی صورت گرفت، دکتر روشن معاون حقوقی حقوقی و امور مجلس وزیر علوم، دکتر شریعتی معاون آموزشی ، دکتر هاشمی ...
بازدید کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس از مراکز آموزش عالی استان خراسان رضوی
در این بازدید که با هماهنگی معاونت حقوقی امور مجلس وزارت علوم با مراکز آموزش عالی استان خراسان رضوی صورت گرفت، دکتر روشن معاون حقوقی حقوقی و امور مجلس وزیر علوم، دکتر شریعتی معاون آموزشی ، دکتر هاشمی معاون فرهنگی و جمعی از مسئولین ستادی به همراه اعضای کمیسیون آموزش و تحقیقات و نمایندگان محترم استان خراسان رضوی از تاریخ 1394/06/02 لغایت 4/6/94 صورت پذیرفت.
در این سفر مسئولین به بازدید از مراکز آموزشی عالی استان از جمله مراکز دولتی وغیردولتی ،پیام نور ، جامع علمی کاربردی ، فنی و حرفه ای ، شهرهای مشهد، خواف، تربت حیدریه و سایر شهرهای استان پرداختند که  در این جلسات به هم اندیشی و ارائه آمار از وضعیت آموزش عالی استان و ضرورت توجه روسای مراکز آموزش عالی استان به نهادینه کردن نشست‌های منطقه‌ای و هم افزایی این مراکز با یکدیگر تاکید کردند.