دستور کار جلسات هفتگی صحن علنی مجلس

۳۰ مهر ۱۳۹۶ | ۰۸:۴۱ کد : ۳۴۹۱۶ امور مجلس
تعداد بازدید:۴۹۹
دستور کار جلسات علنی مجلس شورای اسلامی از یکشنبه ۳۰ مهر تا چهارشنبه ۳ آبان ماه ۹۶ اعلام شد.
دستور کار جلسات هفتگی صحن علنی مجلس

 

ردیف

شماره ثبت

عنوان

شماره چاپ

شماره

چاپ سابقه

 1.  

۱۸۶

ادامه رسیدگی به گزارش کمیسیون قضائی و حقوقی در مورد:

طرح‌الحاق یک تبصره به ماده (۳۵۳) قانون آیین دادرسی کیفری‌درخصوص‌اجرای علنی دادرسی درباره جرائم اقتصادی (ارجاع از جلسه علنی)

اصلاحیه۱

۳۸۷

۲۴۱

۳۹۷

۳۸۷

 1.  

۱۵۹

ادامه رسیدگی به گزارش کمیسیون قضایی و حقوقی در مورد:

طرح الحاق دوتبصره به ماده (۶۱۷) قانون مجازات اسلامی (کتاب پنجم- تعزیرات و مجازات های بازدارنده) (اعاده شده از شورای محترم نگهبان ۱) (ارجاع از جلسه علنی)

اصلاحیه۱

۴۰۲

۱۷۸

۲۶۷

۴۰۲

 1.  

۱۹۳

ادامه رسیدگی به گزارش کمیسیون قضائی و حقوقی در مورد:

طرح الحاق یک تبصره به ماده (۲۳) قانون شوراهای حل اختلاف (ارجاع از جلسه علنی)

اصلاحیه۱

۳۸۸

۲۵۰

۳۸۸

۳۹۸

 1.  

۹۴

گزارش کمیسیون قضایی و حقوقی در مورد:

لایحه موافقتنامه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به موافقتنامه‌های نیس و لوکارنو (اعاده شده از شورای محترم نگهبان ۱)

۶۵۳

۱۰۵

۲۱۳

 1.  

۱۴۲

گزارش کمیسیون صنایع و معادن در مورد:

طرح حمایت از هنرمندان و استادکاران صنایع دستی (اعاده شده از شورای محترم نگهبان ۱)

۶۶۵

۱۵۷-۳۴۲

دوپیوست دارد

جایگزین۱

۳۰۸

 1.  

۲۳۳

گزارش کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی در مورد:

لایحه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به پیمان مودت و همکاری در جنوب شرقی آسیا (اعاده شده از شورای محترم نگهبان ۱)

۶۶۶

۴۱۲

۵۴۵

 1.  

۱۷

گزارش کمیسیون بهداشت و درمان در مورد:

طرح افزایش نرخ باروری و پیشگیری از کاهش رشد جمعیت (اعاده شده ‌از شورای ‌محترم ‌نگهبان ۲)

۶۷۰

۲۴

 1.  

۱۹

گزارش کمیسیون بهداشت و درمان در مورد:

طرح یک فوریتی الزام سازمان تأمین اجتماعی به برقراری مستمری بازنشستگان مشمول قانون بازنشستگی پیش از موعد کارکنان دولت مصوب ۱۳۸۶ بر اساس دوسال آخر بیمه‌پردازی سنوات ارفاقی آنان (اعاده شده ‌از شورای ‌محترم ‌نگهبان ۱)

۶۷۱

۲۶

 1.  

۳۰۰

گزارش کمیسیون عمران در مورد:

ل ایحه موافقتنامه تأسیس دالان حمل و نقل و گذر بین‌المللی بین دولت‌های جمهوری اسلامی ایران، جمهوری اسلامی افغانستان و جمهوری هند (موافقتنامه چابهار) (در اجرای ماده (۱۰۴) آیین‌نامه داخلی مجلس با اولویت در دستور قرار گرفت)

۶۴۸

۵۸۹

 1.  

۳۰۲

گ زارش کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی در مورد:

لایحه موافقتنامه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری خلق چین در خصوص همکاری در زمینه بهداشت و قرنطینه دامی

۶۳۵

۵۹۱

 1.  

۲۳۱

گزارش شور دوم کمیسیون آیین نامه داخلی مجلس در مورد:

طرح اصلاح موادی از قانون آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی

۶۴۹

۴۱۰-۵۵۲

پیوست۱ دارد

۵۵۳

جایگزین۱

۶۶۴

 1.  

۹۱

گ زارش کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی در مورد:

لایحه حفاظت از خاک

۶۵۲

۱۰۲

۶۵۱

پیوست۱دارد

 1.  

۹۰

گ زارش کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور در مورد:

لایحه مدیریت حوادث غیرمترقبه کشور

۶۶۳

۱۰۱

۶۶۲

موارد ذیل نیز در دستور هفته جاری قرار دارد:

 1. گزارش کمیسیون اقتصادی در مورد بررسی تخلفات منطقه آزاد ماکو (در اجرای ماده (۲۳۶) آئین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی) (شماره گزارش ۹۳)
 2. گزارش رئیس محترم دیوان محاسبات کل کشور در مورد پیامدهای عدم اجرای بودجه‌ریزی مبتنی بر عملکرد با تأکید بر آسیب شناسی نظام بودجه‌ریزی فعلی کشور (به استناد بند (۸) ماده (۲۴) آیین نامه داخلی مجلس)
 3. گزارش کمیسیون فرهنگی در مورد اجرای قانون «تسهیل ازدواج جوانان» (در اجرای ماده (۲۳۶) آئین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی) (شماره گزارش ۸۸)
 4. گزارش کمیسیون اصل نودم (۹۰) قانون اساسی در مورد بررسی طرز کار قوه مجریه در ابلاغ و اجرای قوانین مصوب (اعم از دائمی و آزمایشی) و تهیه و تنظیم مقرره و آئین نامه‌های اجرایی مربوطه (در اجرای قانون نحوه گزارش کمیسیون اصل نودم قانون اساسی مصوب ۳/۹/۱۳۶۶ و ماده (۱۰۵) آئین نامه داخلی مجلس)