دستور کار جلسات هفتگی کمیسیونهای مجلس از شنبه ۲۸ مرداد تا چهارشنبه اول شهریور ماه ۹۶ اعلام شد.

۲۸ مرداد ۱۳۹۶ | ۱۲:۲۵ کد : ۳۳۱۸۷ امور مجلس
تعداد بازدید:۴۰۱

۱- کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری

شنبه

۲۸/۵/۱۳۹۶

۸:۳۰ تا ۱۶:۳۰

متعاقباً اعلام می‌گردد.

یکشنبه

۲۹/۵/۱۳۹۶

۱۴:۰۰ تا ۱۴:۱۵

۱- تبادل اخبار

۱۴:۱۵ تا ۱۶:۱۵

۲- بررسی موضوع تحقیق و تفحص از عملکرد وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در دوران تصدی آقای فرهادی

دوشنبه

۳۰/۵/۱۳۹۶

۰۸:۰۰ تا ۱۶:۰۰

متعاقباً اعلام می‌گردد.

سه‌شنبه

۳۱/۵/۱۳۹۶

۱۴:۰۰ تا ۱۴:۱۵

۱- تبادل اخبار

۱۴:۱۵ تا ۱۴:۳۰

۲- تعیین کمیته سه‌نفره جهت بررسی پرونده پژوهشگاه شاخص پژوه

۱۴:۳۰ تا ۱۵:۱۵

۳- بررسی ماده (۲۳۶) آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی ارجاعی در خصوص انجام تغییرات در اساسنامه دانشگاه پیام نور

۱۵:۱۵ تا ۱۶:۰۰

۴- قرائت گزارش نهائی ماده (۲۳۶) آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی در خصوص سند ۲۰۳۰

۱۶:۰۰ تا ۱۶:۳۰

۵- بررسی طرحهای ارجاعی به کمیسیون

چهارشنبه

۱/۶/۱۳۹۶

۱۴:۰۰ تا ۱۶:۰۰

متعاقباً اعلام می‌گردد.


( ۱ )