دستور کار جلسات علنی مجلس شورای اسلامی از یکشنبه ۲۵ تا چهارشنبه ۲۸ تیر ماه ۹۶ اعلام شد.

۲۴ تیر ۱۳۹۶ | ۱۶:۲۰ کد : ۳۲۴۷۰ امور مجلس
تعداد بازدید:۵۵۹

 

ردیف

شماره ثبت

عنوان

شماره چاپ

شماره

چاپ سابقه

  1.  

۸۳

گزارش کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی در مورد:

لایحه هوای پاک (اعاده شده از شورای محترم نگهبان ۱)

۵۶۴

۹۴-۲۷۰

۲۷۱

  1.  

۲۱۹

گزارش کمیسیون قضائی و حقوقی در مورد:

طرح الحاق یک ماده به قانون مبارزه با مواد مخدر (یک فوریت طرح در جلسه علنی ۳/۹/۱۳۹۵ به تصویب‌رسیده است)

جایگزین۲

۵۱۸

۳۵۴

  1.  

۲۱۱

گزارش کمیسیون اقتصادی در مورد:

لایحه اصلاح تبصره ماده (۸۶) اصلاحی قانون مالیات‌های مستقیم

۵۱۹

۳۰۶-۵۳۷

پیوست۱دارد

  1.  

۱۰۱

گزارش کمیسیون قضائی و حقوقی در مورد:

لایحه مقابله با تقلب در تهیه آثار علمی

۵۱۲

پیوست۱دارد

۱۱۲ دو اصلاحیه‌دارد

۵۱۱

پیوست۱دارد

  1.  

۲۵۴

گزارش کمیسیون اقتصادی در مورد:

لایحه عضویت دولت جمهوری اسلامی ایران در مجمع مقامات مالیاتی کشورهای اسلامی

۵۳۱

۴۶۶

  1.  

۲۵۵

گزارش کمیسیون اقتصادی در مورد:

لایحه موافقتنامه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری ارمنستان در مورد استفاده مشترک از دروازه مرزی نوردوز- مغری

۵۳۲

۴۶۷

  1.  

۲۵۱

گزارش کمیسیون بهداشت و درمان در مورد:

لایحه موافقتنامه همکاری در زمینه پیشگیری و واکنش به شرایط اضطراری در دریای خزر

۵۳۳

۴۵۹

  1.  

۸۱

گزارش کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی در مورد:

لایحه اصلاح ماده (۳۵) قانون خدمت وظیفه عمومی

۵۳۶

۹۲

  1.  

۲۳۳

گزارش کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی در مورد:

لایحه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به پیمان مودت و همکاری در جنوب شرقی آسیا

۵۴۵

۴۱۲

  1.  

۸۴

گزارش کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی در مورد:

لایحه حفاظت و بهره‌برداری از منابع ژنتیکی

۵۴۷

۹۵-۵۴۶

پیوست۱ دارد

  1.  

۲۳۱

گزارش کمیسیون تدوین آئین نامه داخلی مجلس در مورد:

طرح اصلاح موادی از قانون آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی

۵۵۳

۴۱۰

۵۵۲

  1.  

۲۱۰

گزارش کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی در مورد:

طرح عضویت رئیس سازمان پدافند غیرعامل کشور در شوراهای عالی

۵۶۱

۳۰۵