دستور جلسات هفتگی کمیسیون‌ها از روز شنبه ۶/۳/۱۳۹۶ لغایت چهارشنبه ۱۰/۳/۱۳۹۶ اعلام شد.

۰۶ خرداد ۱۳۹۶ | ۱۴:۴۰ کد : ۳۱۵۳۸ امور مجلس
تعداد بازدید:۳۸۵

۱- کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری

یکشنبه

۷/۳/۱۳۹۶

۱۴:۰۰ تا ۱۴:۱۵

۱- تبادل اخبار

۱۴:۱۵ تا ۱۶:۳۰

۲- بررسی سند ۲۰۳۰ با حضور وزراء و مسؤولین مربوطه

سه‌شنبه

۹/۳/۱۳۹۶

۱۴:۰۰ تا ۱۴:۱۵

۱- تبادل اخبار

۱۴:۱۵ تا ۱۶:۳۰

۲- متعاقباً اعلام می‌گردد.

چهارشنبه

۱۰/۳/۱۳۹۶

۸:۰۰ تا ۱۶:۰۰

متعاقباً اعلام می‌گردد.