اجرای طرح منطقه بندی ادارات حقوقی دانشگاهها و مراکز آموزش عالی کشور از سوی معاونت حقوقی و امور مجلس

۲۱ آذر ۱۳۹۵ | ۰۰:۰۰ کد : ۲۶۶۱۸ اخبار
تعداد بازدید:۱۶۳۴
معاونت حقوقی وامور مجلس وزارت عتف در راستای (( آموزش نیروهای تخصصی و حقوقی)) (( ساماندهی ، ارتقاء کیفی و نظارت بر فعالیت های ادارات حقوقی دانشگاهها و مراکز آموزش عالی کشور)) (( بهره گیری از خردجمعی)) و اجرای قوانین و مقررات و سیاستهای نظام آموزش عالی کشور اقدام به تشکیل ده شورا در قالب شورای مدیران حقوقی دانگشاههای منطقه کرده است؛
اجرای طرح منطقه بندی ادارات حقوقی دانشگاهها و مراکز آموزش عالی کشور از سوی معاونت حقوقی و امور مجلس


1-    بر اساس مصوبه شماره 776 شورای عالی انقلاب فرهنگی و قانون اهداف ، وظایف و تشکیلات وزارت متبوع " شیوه نامه منطقه بندی ادارات حقوقی دانشگاهها و مراکز آموزش عالی کشور" توسط معاونت حقوقی و امور مجلس وزارت عتف تنظیم و در تاریخ 16/08/95 به تمامی دانشگاهها و مراکز آموزش عالی کشور ابلاغ گردید.
این شیوه نامه همزمان با برگزاری دومین همایش ادارات حقوقی دانشگاهها و مراکز آموزش عالی کشور در شهریور ماه سال جاری در دانشگاه بوعلی سینا همدان در دستور کار معاونت قرار گرفت و بیش از دویست ساعت کار مداوم کارشناسی در تنظیم و تدوین آن صرف شده است.
2-    با تهیه شیوه نامه مذکور، مجموعه دانشگاهها و مراکز آموزش عالی کشور به ده منطقه تقسیم شدند و بر همین اساس، احکام ( روسای شورای مدیران هر منطقه ) صادر و ابلاغ گردید تا نسبت به تشکیل جلسات و پیگیری اهداف مطابق شیوه نامه ابلاغی در هر منطقه اقدام نمایند.
3-    در طول یکماه گذشته شورای مدیران حقوقی منطقه یک تا ده ، نسبت به دعوت از دانشگاهها و مراکز آموزش عالی مستقر در منطقه خود اقدام کردند و مسائل و مشکلات حقوقی هر منطقه در سطح مدیران حقوقی دانشگاهها و مراکز آموزش عالی هر منطقه مورد بررسی قرار گرفت.
4-    نحوه برگزاری جلسه شورای مدیران حقوقی مناطق ده گانه همراه با سخنرانی های علمی و بررسی مسائل و مشکلات مرتبط در هر منطقه بوده است و عملا در هر منطقه دانشگاهی ، یک همایش علمی- تخصصی یکروزه با حضور کلیه مدیران حقوقی هر منطقه و حضورمدیران و نمایندگان معاونت حقوقی وامور مجلس وزارت عتف برگزار گردید.
5-    حضور فعال همکاران معاونت حقوقی و امور مجلس وزارت عتف در کلیه جلسات شوراهای مدیران حقوقی مناطق ده گانه موجب گردید چگونگی اجرای شیوه نامه ابلاغی مورد بررسی کارشناسی قرار گیرد و همچنین مهم ترین مسائل و مشکلات حقوقی هر منطقه در حضور نمایندگان معاونت فوق پاسخ داده شود و مواردی که نیاز به تدوین یا اصلاح آئین نامه و یا احیانا ارائه لایحه به مجلس شورای اسلامی دارد از طریق وزارت عتف پیگیری شود.
6-    مجموع مصوبات مسائل و دیدگاههای حقوقی در شوراهای مدیران حقوقی دانشگاهها مناطق ده گانه در ساختاری تحت عنوان شورای سیاستگذاری دفاتر حقوقی مناطق در وزارت عتف مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
لازم به ذکر است که روسای شورای های حقوقی دانشگاه های مناطق ده گانه کشور در این شورا عضویت دارند.
7-    شورای مدیران حقوقی دانشگاههای منطقه 2، آخرین شورایی بود که در تاریخ 18/09/95 با حضور مدیران ادارات حقوقی دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی کشور و با حضور مدیران و نمایندگان معاونت حقوقی و امور مجلس وزارت عتف در دانشگاه گیلان برگزار گردید.

کلید واژه ها: مناطق ده گانه دانشگاهها معاونت حقوقی امور مجلس وزارت علوم شیوه نامه منطقه بندی ادارات حقوقی دانشگاهها و مراکز آموزش عالی