بازدید کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس از مراکز آموزش عالی استان بجنورد

۱۹ اردیبهشت ۱۳۹۴ | ۱۰:۳۹ کد : ۲۵۵۴۳ امور مجلس
تعداد بازدید:۴۰۰
 بازدید کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس از مراکز آموزش عالی استان بجنورد