درخواست معاونان منصوب شده توسط توفیقی، از وزیر علوم

۰۸ بهمن ۱۳۹۲ | ۱۴:۰۶ کد : ۲۱۶۳۳ آرشیو قدیمی
تعداد بازدید:۵۰۴
درخواست معاونان منصوب شده توسط توفیقی، از وزیر علوم

سعدالله نصیری قیداری درباره جلسه معاونان وزارت علوم با فرجی دانا، گفت: تمام معاونان و سایر افرادی که توسط توفیقی در وزارت علوم منصوب شدند در جلسه ای با فرجی دانا به وی اعلام کردند اختیار دارد با هر کدام از آنان که تمایل داشت همکاری کند یا در غیر این صورت تغییرشان دهد.

 وی ادامه داد: معاونان در این جلسه خطاب به فرجی دانا تاکید کردند که وی برای همکاری با آنان کاملاً آزاد است و وزیر علوم نباید فکر کند که این معاونان به وی تحمیل شده اند.

 معاون حقوقی و امور مجلس وزارت علوم، گفت: وزیر علوم اگر متوجه شد که هر کدام از ما معاونان تازه منصوب شده در وزارت علوم مانع اجرای سیاست های وی هستیم این اختیار را دارد فرد دیگری را جایگزین کند.

 نصیری قیداری تاکید کرد: ما در وزارت علوم وظیفه داریم فرجی دانا را در راستای اجرای برنامه های ارائه شده به مجلس کمک کنیم و کسی در وزارت علوم تشنه و حریص پست و مقام نیست.