معارفه روسای دانشگاه پیام نور و دانشگاه علمی کاربردی در کمیسیون آموزش و تحقیقات

۲۳ دی ۱۳۹۳ | ۱۱:۴۳ کد : ۱۹۸۳ اخبار
تعداد بازدید:۴۳۹
وز گذشته طی هماهنگی معاونت حقوقی امور مجلس با کمیسیون آموزش تحقیقات مجلس شورای اسلامی جهت حضور دکتر سرلک رئیس دانشگاه پیام نور و دکتر اخباری رئیس دانشگاه علمی کاربردی در کمیسیون مربوطه برای معرفی به...
 معارفه روسای دانشگاه پیام نور و دانشگاه علمی کاربردی در کمیسیون آموزش و تحقیقات
وز گذشته طی هماهنگی معاونت حقوقی امور مجلس با کمیسیون آموزش تحقیقات مجلس شورای اسلامی جهت حضور دکتر سرلک رئیس دانشگاه پیام نور و دکتر اخباری رئیس دانشگاه علمی کاربردی در کمیسیون مربوطه برای معرفی به اعضای کمیسیون و ارائه برنامه های ایشان جلسه معارفه تشکیل و روسای هر دو دانشگاه نسبت به ارائه برنامه ها و پیش بینی همکاری هرچه بیشتر با مجلس شورای اسلامی به گفتگو با نمایندگان محترم پرداختند.