معارفه روسای دانشگاه پیام نور و دانشگاه علمی کاربردی در کمیسیون آموزش و تحقیقات

۲۲ دی ۱۳۹۳ | ۰۸:۳۲ کد : ۱۴۱۹۱ امور مجلس
تعداد بازدید:۴۱۰
روز گذشته طی هماهنگی معاونت حقوقی امور مجلس با کمیسیون آموزش تحقیقات مجلس شورای اسلامی جهت حضور دکتر سرلک رئیس دانشگاه پیام نور در کمیسیون مربوطه برای معرفی به اعضای کمیسیون و ارائه برنامه های ایشان ج...
معارفه روسای دانشگاه پیام نور و دانشگاه علمی کاربردی در کمیسیون آموزش و تحقیقات
روز گذشته طی هماهنگی معاونت حقوقی امور مجلس با کمیسیون آموزش تحقیقات مجلس شورای اسلامی جهت حضور دکتر سرلک رئیس دانشگاه پیام نور و دکتر اخباری رئیس دانشگاه علمی کاربردی در کمیسیون مربوطه برای معرفی به اعضای کمیسیون و ارائه برنامه های ایشان جلسه معارفه تشکیل و روسای هر دو دانشگاه نسبت به ارائه برنامه ها و پیش بینی همکاری هرچه بیشتر با مجلس شورای اسلامی به گفتگو با نمایندگان محترم پرداختند.