دکتر دبیرنیا به عنوان مدیر کل دفتر حقوقی منصوب شد

۲۶ اسفند ۱۳۹۴ | ۱۵:۱۳ کد : ۱۰۳۹۷ اخبار
تعداد بازدید:۱۱۵۷
طی حکمی از سوی معاون حقوقی و امور مجلس وزارت علوم دکتر علیرضا دبیرنیا به عنوان مدیر کل دفتر حقوقی منصوب شد.در بخشی از حکم ایشان آمده است ؛ انتظار دارم با توکل به خداوند و بر اساس  آموزه های الهی ...
دکتر دبیرنیا به عنوان مدیر کل دفتر حقوقی منصوب شد
طی حکمی از سوی معاون حقوقی و امور مجلس وزارت علوم دکتر علیرضا دبیرنیا به سمت مدیر کل دفتر حقوقی منصوب شد.
دکتر دبیرنیا عضو هیات علمی دانشگاه قم می باشند، در بخشی از حکم ایشان آمده است ؛ انتظار دارم با توکل به خداوند و بر اساس  آموزه های الهی و علمی و   با توجه به نقش و جایگاه این دفتر در ایجاد وحدت رویه و خط مشی حقوقی ستاد ، در چارچوب قوانین و مقررات نسبت به حفظ و حراست  از حقوق قانونی وزارت متبوع ،دانشگاهها و موسسات آموزش عالی اقدام نمایید.
دکتر روشن معاون حقوقی و امور مجلس وزارت علوم ضمن پذیرش استعفای دکتر سیمایی صراف از زحمات ایشان در دوران تصدی دفتر حقوقی تشکر و قدردانی نموده اند.
 

( ۱ )