مراسم تکریم و معارفه سرپرست دانشگاه صنعتی خاتم الانبیا بهبهان با حضور دکتر مرتضی فرخی معاون حقوقی و امور مجلس وزارت علوم

۰۵ دی ۱۴۰۰ | ۱۴:۱۶ ۵
مراسم تکریم و معارفه سرپرست دانشگاه صنعتی خاتم الانبیا بهبهان با حضور دکتر مرتضی فرخی معاون حقوقی و امور مجلس وزارت علوم
مراسم تکریم و معارفه سرپرست دانشگاه صنعتی خاتم الانبیا بهبهان با حضور دکتر مرتضی فرخی معاون حقوقی و امور مجلس وزارت علوم
مراسم تکریم و معارفه سرپرست دانشگاه صنعتی خاتم الانبیا بهبهان با حضور دکتر مرتضی فرخی معاون حقوقی و امور مجلس وزارت علوم
مراسم تکریم و معارفه سرپرست دانشگاه صنعتی خاتم الانبیا بهبهان با حضور دکتر مرتضی فرخی معاون حقوقی و امور مجلس وزارت علوم
مراسم تکریم و معارفه سرپرست دانشگاه صنعتی خاتم الانبیا بهبهان با حضور دکتر مرتضی فرخی معاون حقوقی و امور مجلس وزارت علوم