بازدید دکتر سیمایی صراف معاون حقوقی و پارلمانی وزارت علوم از دانشگاه دولتی فسا

۲۶ اسفند ۱۳۹۷ ۶