نشست معاون حقوقی و امور مجلس وزارت علوم، تحقیقات و فناوری با اعضای شورا و هیات ممیزه دانشگاه محقق اردبیلی- ۲۹ اردیبهشت ۹۷

۳۰ اردیبهشت ۱۳۹۷ | ۰۹:۵۸ ۲