با حضور معاون وزیر علوم، تحقیقات و فناوری: آئین تکریم رئیس سابق و معارفه سرپرست دانشگاه محقق اردبیلی- ۲۹ اردیبهشت ۹۷

۳۰ اردیبهشت ۱۳۹۷ | ۰۹:۵۰ ۸