صحن علنی مجلس شورای اسلامی با حضور وزیر علوم، تحقیقات و فناوری با موضوع رد تقاضای تحقیق و تفحص از عملکرد وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در دوران تصدی دکتر فرهادی

۱۰ بهمن ۱۳۹۶ | ۱۵:۴۶ ۴۳