نشست کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس شورای اسلامی با حضور دکتر غلامی وزیر علوم، تحقیقات و فناوری