نشست کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس شورای اسلامی به همراه دکتر محمد روشن معاون حقوقی و امور مجلس با روسای دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی استان هرمزگان - ۲۰ دی۱۳۹۶