همایش مدیران حقوقی دانشگاه های منطقه هشت کشور با حضور دکتر محمد روشن، معاون حقوقی و امور مجلس - دانشگاه ولی عصر (عج) رفسنجان

۱۳ دی ۱۳۹۶ ۴