حضور وزیر علوم، تحقیقات و فناوری و معاون حقوقی و امور مجلس در دفتر دولت مستقر در مجلس شورای اسلامی- ۱۹ آذر ۱۳۹۶

۲۲ آذر ۱۳۹۶ ۴