نشست صمیمانه دکتر فرهادی با نمایندگان در مجلس شورای اسلامی

۲۶ مرداد ۱۳۹۴ ۱۳