دیدار دکتر دانش وزیر پیشنهادی علوم با فراکسیون اصولگرایان رهروان ولایت

۲۵ آبان ۱۳۹۳ ۷
دیدار دکتر دانش با فراکسیون رهروان ولایت
دیدار دکتر دانش با فراکسیون رهروان ولایت