برگزاری جلسه فراکسیون دانشگاهیان با حضور دکتر دانش وزیر پیشنهادی علوم، تحقیقات و فناوری

۲۶ آبان ۱۳۹۳ ۸